* Website chính thức về Du học Hàn Quốc của ICOGroup

24 du học sinh kỳ T9/2021 nhập cảnh Hàn Quốc an toàn

Nối tiếp những đoàn du học sinh Hàn kỳ 9/2021 của ICOGroup, 24 học sinh trường Myonggi, Bucheon, Sunmoon, Hannam,… đã xách vali lên và đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp để thỏa sức vùng vẫy với những hoài bão của tuổi trẻ.

Chúc các em luôn vững bước trên chặng đường phía trước và sớm hiện thực hóa được ước mơ của mình. Thầy cô ICO sẽ luôn đồng hành cùng từng bước đi của các em!!!

𝑰𝑪𝑶𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒕𝒊𝒏 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈… 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒗𝒂̣𝒏 𝒅𝒂̣̆𝒎 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒆̉, đ𝒐̂𝒊 𝒍𝒖́𝒄 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒆𝒎 𝒄𝒉𝒐̛̣𝒕 𝒅𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊, 𝒔𝒖𝒚 𝒏𝒈𝒂̂̃𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒓𝒂 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 đ𝒊 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒍𝒂̀ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 đ𝒊̣𝒏𝒉 đ𝒖́𝒏𝒈 đ𝒂̆́𝒏.
𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑎, 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑒̂𝑚
𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑟𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑥𝑒𝑚 đ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑒̂́
𝑇ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑚𝑢̛𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̛𝑖, 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑚𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̉ 𝑙𝑜̛𝑖
𝐻𝑜𝑎́ 𝑟𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑎̂𝑦
𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̣ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑜̛̀, 𝑣𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀
Đ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑛ℎ𝑢𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖̀ đ𝑜́
𝑅𝑜̣̂𝑛 𝑟𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 𝑣𝑎̣𝑛 𝑑𝑎̣̆𝑚 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑖
𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑜̛́
𝐿𝑎̣𝑖 đ𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 đ𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 đ𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑖
Đ𝑖 𝑚𝑢𝑜̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑜̛𝑖 𝑥𝑎 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑎𝑖 đ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖
𝐿𝑎̣𝑖 đ𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 đ𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 đ𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑖
𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑏𝑎𝑜 𝑥𝑎 𝑐𝑢̛́ đ𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖 𝑥𝑎 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀…