* Website chính thức về Du học Hàn Quốc của ICOGroup

Danh sách trường top 1% Hàn Quốc năm 2019

truong top 1% han quoc 2019

Hằng năm Bộ tư pháp Hàn Quốc có nhận hồ sơ và xét duyệt các Trường đại học, cao đẳng có tỉ lệ sinh viên quốc tế bỏ trốn dưới 1% để đưa vào danh sách các Trường Top 1% – hay còn gọi các Trường ưu tiên. Qua đó những Trường nằm trong danh sách này sẽ được quyền chủ động xét hồ sơ và cấp thông tin đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước để cấp thẳng visa cho học sinh mà không cần phỏng vấn.

– Danh sách trường Top 1% Hàn Quốc (có học sinh bỏ trốn dưới 1%) năm 2019

Sortation 2018 (53 Universityersities)
4 years

University

(38 Universitier)

Catholic Universityersity of Gwandong, Konkuk University, Kyungpook National University, Keimyung University, Korea University(Sejong), Gwangju Women’s University, Kookmin University, Dankook University, Daegu Catholic University, Daejeon University, Dongui University, Mokpo National Maritime University, Bokyung University, Busan University, Sahmyook University, Sogang University, Seokyeong University, Seoul National University, Universityersity of Seoul, Sungshin women’s University, Sejong University, Soonchunhyang University, Yonsei University(Wonju), Yonsei University, Woosong University, Ewha Women’s University, Incheon University, Chosun University, ChungAng University, Jungwon University, Chungnam National University, Chungbuk National University, Pyeongtaek University, Pohang Universityersity of Science and Technology, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Handong University, Honam University, Hongik University
Junior college

(10 colleges)

Woosong college, Daegu Industrial college, Dongwon Institute of Science and Technology, Seoul Institute of the Arts, Yeongnam Universityersity of Technology, Inha Technical College, Jeju Tourism University, Cheju Halla University, Korea Universityersity of Media Arts, Hanyang Women’s University
Graduate school

(5 schools)

Universityersity of Science and Technology, Graduate School of Cancer Science and Policy, Sunhak Yupi Graduate School, Korea Development Institute Graduate School of International Policy, Kepco International Nuclear Graduate School

– Danh sách trường được chứng thực (From 03. 2019 to 02. 2020)

Sortation 2018 (81 Universityersities)
4 years

Universityersity

(59 Universityersities)

Gaya University(Kimhae), Gachon University, Gangnam University, Gangneung Wonju National University, Kangwon National University, Konyang University, Kyungnam University, Kyungsung University, Kyungil University, Kyung hee University, Korea University, Kongju National University, Kunsan National University, Fareast University, Kumoh National Institute of Technology, Gimcheon University, Namseoul University, Daegu National University, Daegu Haany University, Daejin University, Duksung Women’s University, Dongguk University, Tongmyong University, Dongseo University, Dong-A University, Myongji University, Mokwon University, Mokpo National University, Pai Chai University, Busan Universityersity of Foreign Studies, Sangmyung University, Seoul National Universityersity of Science and Technology, Seoul Women’s University, Sunmoon University, Sungkyunkwan University, Semyung University, Sehan University, Sunchon National University, Soongsil University, Silla University, Ajou University, Youngsan University, Woosuk University, Ulsan National Institute of Science and Technology, Universityersity of Ulsan, Inha University, Chonnam National University, Chonbuk National University, Jeonju University, Jeju National University, Joongbu University, Changwon National University, Chungwoon University, Cheongju University, Korea National Universityersity of Education, Korea National Universityersity of Transportation, International Universityersity of Korea, Korea Universityersity of Technology and Education, Korea Polytechnic Universityersity, Korea Aerospace University, Korea Maritime and Oceon University, Hannam University, Hallym University, Hanseo University, Hansung University, Hanshin University, Hanyang University(Erica), Hanyang University, Hoseo University
Junior college

(10 colleges)

Koje college, Yeungiin University, Yong-In Songdam college, Ulsan college, Jeonju National University, Keimyung college University, Dongyang Mirae University, Bucheon University, Jeonbuk Science college, Hosan University
Graduate school

(2 schools)

Seoul Universityersity of Foreign studies, The Graduate School of Korean Studies

Du học Hàn Quốc ICOGroup!