* Website chính thức về Du học Hàn Quốc của ICOGroup

[2021] Danh sách trường Hàn Quốc TOP 1 (Ưu tú) – 28 trường

Trường Đại học Top 1% là các trường có tỉ lệ sinh viên bất hợp pháp (bỏ học trốn ra ngoài làm việc) dưới 1%. Đồng thời đáp ứng đủ 1 số điều kiện của Đại sứ Quán Hàn Quốc và Bộ tư pháp Hàn Quốc.

Trường Đại học Top 1% (hay còn gọi là trường Visa code) có khả năng xuất thẳng visa cho du học sinh mà không cần phỏng vấn tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán.

Phân loại Tên trường
Đại học (23) Mới được chứng nhận (10) Changwon National University, Gangneung Wonju National University, Kookmin University, Hongik University, KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), Mokwon University, Seoul Women’s University, Soonchunhyang University, Soongsil University, Sungshin Women’s University
Chứng nhận 2018 (2) POSTECH (Pohang University of Science and Technology), Sehan University
Chứng nhận 2019 (11) Daejeon University, Dankook University, Hanyang University, Hanyang University (ERICA), Jeonbuk National University, Korea University, Myongji University, Sogang University, The Catholic University of Korea, University of Seoul, Yonsei University (Mirae)
Cao đẳng (2) Chứng nhận 2018 (1) Woosong Information College
Chứng nhận 2019 (1) Kyungbok University
Cao học (3) Mới được chứng nhận (1) Seoul University of Foreign Studies
Chứng nhận 2019 (2) KDI School of Public Policy and Management, University of Science & Technology