* Website chính thức về Du học Hàn Quốc của ICOGroup

Nguyễn Thị Thảo Linh

“Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được học bổng dành cho du học sinh Hàn Quốc. Đây sẽ là động lực rất lớn để em luôn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập.”