* Website chính thức về Du học Hàn Quốc của ICOGroup

Sinh viên Đại học Sunmoon giao lưu cùng học viên ICOGroup

Trường đại học Sunmoon hàng năm có chính sách đặc biệt dành cho sinh viên Việt và Hàn có cơ hội về Việt Nam trải nghiệm, đồng thời quảng bá hình ảnh trường. Năm 2022 này, 2 cựu học viên ICO đã xuất sắc vượt qua rất nhiều học sinh khác, lọt qua 2 vòng tuyển chọn của trường để thành 1 team duy nhất được trở về Việt Nam.


Chào mừng 4 đại diện trường Đại học Sunmoon đến thăm và giao lưu cùng học viên ICO
– Sinh viên Nguyễn Hiền Giang – Cựu học viên ICO
– Sinh viên Nguyễn Kiều Trinh – Cựu học viên ICO
– Sinh viên 강현주 (Kang Hyon Ju)
– Sinh viên 조심지 (Cho Sim Ju)


Với sự có mặt của 4 sinh viên Đại học Sunmoon, một chương trình hội thảo nhằm kết nối thông tin, chia sẻ, chắp cánh ước mơ cho thế hệ du học sinh Hàn Quốc tương lai đã diễn ra cởi mở, bổ ích. Chương trình này đã giúp các học viên ICO phần nào hiểu rõ hơn về trường Đại học Sumoon, các chương trình học cũng như học bổng, cơ sở vật chất,…

Đây là cơ hội để các du học sinh tương lai giao lưu học hỏi những người đã có kinh nghiệm, kỹ năng trong cuộc sống và học tập tại Hàn Quốc, để có thể có cho mình một hành trang ý nghĩa và bổ ích.

“𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑜̛̉ 𝐻𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎. 𝑀𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑔𝑖𝑎́𝑐. 𝑀𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢́𝑐 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑜̛̉ 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡… 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ đ𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑒̃ 𝑜̂̉𝑛. 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔, ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑜̛̉ 𝐻𝑎̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑜̛𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝑘ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, ℎ𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̀𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐻𝑎̀𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑎̃ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ.
𝐾ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛. 𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂́𝑛 Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑆𝑢𝑛𝑚𝑜𝑜𝑛 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ!”