Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Nội dung Đăng ký
31/03 17:00 Hàn Quốc Hà Nội ĐẠI HỌC SONGWON
30/03 12:00 Hàn Quốc Hà Nội TRƯỜNG CAO ĐẲNG KUNJANG
30/03 10:00 Hàn Quốc Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC YOUNGSAN
28/03 16:00 Hàn Quốc Hà Nội CAO ĐẲNG KHOA HỌC KỸ THUẬT DAEJEON
23/03 16:00 Hàn Quốc Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEJONG
23/03 15:00 Hàn Quốc Hà Nội ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA SEOUL
23/03 13:00 Hàn Quốc Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC JEONJU KIJEON
23/03 10:00 Hàn Quốc Hà Nội TRƯỜNG CAO ĐẲNG ANSAN
22/03 18:00 Hàn Quốc Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỮ SINH SUNGSHIN
17/03 17:00 Hàn Quốc Hà Nội TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SEOJEONG